IN-IN Ubezpieczenia Gorzów

UBEZPIECZENIA NNW

W ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) prawo do uzyskania świadczenia z umowy ubezpieczenia uzależnione jest od ulegnięcia przez ubezpieczonego nieszczęśliwemu wypadkowi powodującemu skutki określone w warunkach umowy. Przedmiotem ubezpieczenia NNW są więc następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek lub śmierć ubezpieczonego.

Nieszczęśliwy wypadek definiuje się najczęściej jako nagłe (gwałtowne) zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (mającą swoje źródło poza organizmem ludzkim) w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Ubezpieczenie tanie NNW może obejmować wypadki powstałe w życiu codziennym, w pracy i w szkole, w podróży. Podstawowe ryzyko obejmowane ochroną stanowi trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Jest możliwość rozszerzenia ochrony o świadczenia:

  • zawał serca, udar mózgu,
  • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • zasiłek z tytułu niezdolności ubezpieczonego do pracy,
  • przeszkolenie zawodowe inwalidów/ niepełnosprawnych,
  • świadczenia medyczne i opiekuńcze,
  • świadczenia powypadkowe typu assistance, w tym usługi informacyjne w szczególności o placówkach służby zdrowia, aptekach, lekarzach specjalistach etc.

Umowy ubezpieczenia NNW mogą przybierać różnorodne formy, tj.np.:

  • umowy indywidualnej dla konkretnej osoby fizycznej,
  • umowy grupowej (imiennej lub bezimiennej)

Reasumując, dobrze wybrane ubezpieczenie NNW jest rozwiązaniem, z którego warto korzystać. Aby odszkodowanie z ubezpieczenia NNW było  wysokie należy korzystać z ubezpieczeń z wysoką sumą ubezpieczenia bowiem to głownie od niej zależy wysokość świadczenia, a tym samym będzie ono stanowiło odczuwalną pomoc finansową po wypadku.

Kontakt z Nami ułatwi Ci zakup najlepszego dla Ciebie wariantu tanie NNW.

Doradcy IN-IN tanie Ubezpieczenia Gorzów Wlkp. porównają dla Was warianty, zakres, ceny oraz jakość i rzetelność wypłacania przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe odszkodowań na podstawie czego będziecie mogli Państwo wybrać najkorzystniejszą dla Was ofertę. W IN-IN tanie Ubezpieczenia Gorzów Wlkp. uzyskacie odpowiedzi na nurtujące Was pytania z zakresu ubezpieczeń jak też i rozwiejecie swoje wątpliwości oraz dobierzecie najbardziej odpowiedni dla siebie wariat ubezpieczenia, chroniący Was i Waszych najbliższych.

IN-IN tanie Ubezpieczenia Gorzów Wlkp. najtańsze ubezpieczenie w Gorzowie Wlkp., dopasowane do realnych potrzeb Ubezpieczającego.

KONTAKT:

Kontakt z Nami ułatwi Ci zakup polisy bez przepłacania.

Doradcy IN-IN tanie Ubezpieczenia Gorzów Wlkp. porównają dla Was warianty, zakres, ceny oraz jakość i rzetelność wypłacania przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe odszkodowań na podstawie czego będziecie mogli Państwo wybrać najkorzystniejszą dla Was ofertę.

Wybrane ubezpieczenia, w IN-IN tanie Ubezpieczenia Gorzów Wlkp. można kupić w aż 11 ratach!

IN-IN tanie Ubezpieczenia Gorzów Wlkp. - najtańsze ubezpieczenie w Gorzowie Wlkp., dopasowane do realnych potrzeb Ubezpieczającego.

adres:
ul.Podmiejska 21a,
66-400 Gorzów Wlkp.
1 piętro, pokój nr 125
bud. HOLZWELT,
przed stacją paliw PKS